|Documental

Casa Reynal

A la mort de la meva àvia i abans que es vengui Cal Reynal, la casa situada al poble de Bellvís on va néixer, decideixo salvar de l’obl…

Un guió s’assembla molt a un mapa.
No és exactament el camí en ell mateix,
però sí que pot ser una bona manera de trobar-lo.

– TREBALLS –

– SERVEIS –

Entenc el guió documental com una guia que orienta i es transforma al llarg de totes les fases que implica la construcció d’una pel·lícula (pre-producció, rodatge i muntatge). Adopta múltiples formes i aquesta és la seva gran riquesa. La qüestió és quin tipus de forma necessita cada història particular. Esbrinar-ho com qui confecciona un tratge a mida.

Aquests serveis estan dirigits tant a persones que s´inicien en el documental com a professionals del món cinematogràfic i televisiu i s’ofereixen per a les diverses fases de la seva elaboració, ja sigui des de l’assessorament o directament abordant l’escriptura.

Dossier per buscar finanaçament
Story line, sinopsi, declaració d’intencions, tractament literari o escaleta i tractament formal.

Escaleta
Desglossament de les seqüències.

Tractament
Desenvolupament de les seqüències.

Pla de rodatge
Distribució de les seqüències en els dies de rodatge.

Guió de muntatge
Restructuració del guió una vegada visionat el material filmat.

SERVEI D’

ESCRIPTURA

Assessorament en la fase de la idea i la investigació.

Assessorament en l’escriptura de qualsevol dels textos necessaris per a la realització d’un documental (dossier per buscar finançament, escaleta, tractament desenvolupat).

Assessorament en la fase de rodatge (pla de rodatge i ordre de filmació, tractament de personatges i entrevistes, plantejament de les seqüències, punt de vista, posada en escena).

Assessorament en la fase de muntatge i postproducció (anàlisi del material filmat, propostes per encarar els primers talls, revisió d’estructures narratives en muntatges més avençats).

SERVEI D’

ASSESORAMENT

CLIENTS

Laia Manresa (Barcelona, 1973). Guionista i directora documental, ha desenvolupat la seva carrera professional centrant-se en l’escriptura documental per a cinema. Alguns títols destacats de la seva filmografia són De nens (2003), Veinte años no es nada (2004), Més enllà del mirall (2006) o Idrissa, crónica d’una mort qualsevol (Xavi Artigas i Xapo Ortega, 2018). L’any 2010 s’estrena en la direcció amb la pel·lícula documental per a cinema Morir de dia i a partir de llavors combina els guions amb la realització audiovisual. També treballa com a script editor i assessora creativa de guió. Des de l’any 2013, és professora de la Universitat de Barcelona, primer al grau de Comunicació Audiovisual i posteriorment al Màster de Guió Audiovisual, organitzat juntament amb la Universitat de Lleida i el GAC (Guionistes Associats de Catalunya). Des de l’any 2017 imparteix en diversos centre cursos i tallers d’escriptura documental i acompanyament creatiu.

CORREU

laiamanresacasals@gmail.com

TELÈFON

699 530 730