|Documental

Casa Reynal

Documental en fase de desenvolupament sobre la família de l'autora i el seu lloc d'origen, un poble del Pla d'Urgell anomenat Bellvís.

Un guió s’assembla molt a un mapa.
No és exactament el camí en ell mateix,
però sí que pot ser una bona manera de trobar-lo.

– TREBALLS –

– SERVEIS –

Entenc el guió documental com una guia que orienta i es transforma al llarg de totes les fases que implica la construcció d’una pel·lícula (pre-producció, rodatge i muntatge). Adopta múltiples formes i aquesta és la seva gran riquesa. La qüestió és quin tipus de forma necessita cada història particular. Esbrinar-ho com qui confecciona un tratge a mida.

Aquests serveis estan dirigits tant a persones que s´inicien en el documental com a professionals del món cinematogràfic i televisiu i s’ofereixen per a les diverses fases de la seva elaboració, ja sigui des de l’assessorament o directament abordant l’escriptura.

Dossier per buscar finanaçament
Story line, sinopsi, declaració d’intencions, tractament literari o escaleta i tractament formal.

Escaleta
Desglossament de les seqüències.

Tractament
Desenvolupament de les seqüències.

Pla de rodatge
Distribució de les seqüències en els dies de rodatge.

Guió de muntatge
Restructuració del guió una vegada visionat el material filmat.

SERVEI D’

ESCRIPTURA

Assessorament en la fase de la idea i la investigació.

Assessorament en l’escriptura de qualsevol dels textos necessaris per a la realització d’un documental (dossier per buscar finançament, escaleta, tractament desenvolupat).

Assessorament en la fase de rodatge (pla de rodatge i ordre de filmació, tractament de personatges i entrevistes, plantejament de les seqüències, punt de vista, posada en escena).

Assessorament en la fase de muntatge i postproducció (anàlisi del material filmat, propostes per encarar els primers talls, revisió d’estructures narratives en muntatges més avençats).

SERVEI D’

ASSESORAMENT

CLIENTS

Em llicencio en periodisme l’any 1996 a la Universitat Autònoma de Barcelona i posteriorment estudio a la mateixa universitat el màster d’Escriptura de Guions per a la Televisió i el Cinema. Després de col·laborar en diverses editorials i mitjans de comunicació, l’any 2000 començo a treballar amb el cineasta Joaquín Jordá i escric amb ell els guions de les seves darreres pel·lícules. L’any 2010 m’estreno en la direcció amb la pel·lícula documental per a cinema Morir de dia i a partir de llavors combino l’escriptura i els guions amb la realització audiovisual, especialment en l’àmbit documental. L’any 2013, enceto la meva tasca docent en el món universitari com a professora associada del grau de Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona on imparteixo Guió i Llenguatge Audiovisual.

CORREU

laiamanresacasals@gmail.com

TELÈFON

699 530 730